Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a ‘Vantgard Digital Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Erzsébet u. 22/2.; adószám: 29297654-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-213495) által a www.csakazene.net internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban: weboldalakon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az olvasóit tájékoztassa.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 • Név: ‘Vantgard Digital Digitális Marketing Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (‘Vantgard Digital Kft.)
 • Székhely: 2120 Dunakeszi, Erzsébet u. 22/2.
 • Postacím / Iroda: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. IV. em.
 • Képviseletre jogosult: Küri Attila ügyvezető
 • Telefonszám: +36 1 / 401 7869
 • E-mail-cím: hello@vantgarddigital.hu

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikkének (1) bek. a) pontja, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbikban: Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a hírlevélre feliratkozás, valamint megrendelés és nyereményjátékban való részvétel esetén.

Az Online tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Az adatkezelés célja

 • Tartalomszolgáltatás;
 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • A weboldalakon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása
 • Személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés
 • Közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)
 • Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
 • Egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • Lap terjesztése esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

A jelen tájékoztató értelmezésében Felhasználó az, aki a weboldalakon közzétett médiatartalom-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a honlapra belép, hírleveleire feliratkozik, részt vesz a weboldalakon esetlegesen meghirdetett nyereményjátékokban, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Felhasználó).

A kezelt személyes adatok köre

Amennyiben a Felhasználó üzenetet vagy üzleti megkeresést küld részünkre (pl. e-mail, postai levél, stb.), vagy telefonon érdeklődik, úgy a Felhasználó nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeljük.

Telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítünk és nem tárolunk hangfelvételt.

Az esetlegesen lebonyolításra kerülő nyereményjátékok körében az alábbi Személyes adatokat kezeljük: név, születési idő, cím, e-mail, telefonszám és a nyereményjáték hirdetésében megjelölt további személyes adatok (pl. nyertesek adószáma).

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Cookie (süti) használati szabályok

Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében.

A személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeljük: demográfiai adatok valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Session cookie: ez a látogató munkamenet azonosítóját tartalmazza, a weboldal működéséhez szükséges, személyes adatot nem tárol a látogatóról, lejárati ideje 2 év.

Google Analytics cookie: a weboldal Google Analytics látogatottsági statisztikai rendszerét használja, amely rendszer cookie-kat hoz létre a látogató számítógépén. Ezek statisztikai mérésekhez szükségesek, személyes adatokat nem tárolnak a látogatóról.

Bővebb információt itt talál: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie hozzájárulási cookie: az oldalon megjelenő, cookie-k használatára figyelmeztető csík lekattintását jegyzi meg, így nem kell többször feleslegesen megjeleníteni a felhasználónak. Személyes adatot nem tárol.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

A Kiadó nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért, szolgáltatóik adat- és információvédelmi gyakorlatáért.

Az adatkezelés elvei

A Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel, kivéve ha a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak, tekintettel arra, hogy az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

A tudomásunkra jutott adatokat a GDPR-ban, az Info tv.-ben és jelen tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek – a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelők és külső szolgáltatók kivételével – nem adjuk át.

Amennyiben a Személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatjuk, és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérjük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a fenti adatok felhasználást megtiltsa.

A megadott Személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Rendszerünk a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Gondoskodunk a Személyes adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére minden olyan harmadik felet felhívunk, akik részére Személyes adatokat továbbítunk.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 15. napon törüljük, kivéve, ha egyedi esetben az jogos érdekünk a Személyes adat további kezelését indokolja, e jogos érdek fennállásáig.

A Felhasználó által a Honlapunkon nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az rendszerünkből törlődik. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

Az általunk szervezett rendezvények és nyereményjátékok résztvevőinek Személyes adatait – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott rendezvény vagy nyereményjáték végéig kezeljük.

A Felhasználó által megrendelt, de ki nem egyenlített Szolgáltatáshoz tartozó adatokat, amennyiben a Felhasználó nem járult hozzá a hírlevélhez, 2 napig tároljuk.

Azon Felhasználók adatait, akik a megrendelt szolgáltatást sikeres kifizették, azonban a hírlevélre nem iratkoznak fel, a szállítást követő 5 napig tároljuk, kivéve ha a Felhasználó hozzájárult az adatai további kezeléséhez.

Rendelkezés személyes adatokkal

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. telefonszám, cím, stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok és hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek, továbbá, hogy megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Tulajdonos jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Tulajdonos ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Olvasóink bármely, fent meghatározott személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt a jelen tájékoztatóra mutató linket világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű módon a weboldalunk nyitóoldalán helyezzük el, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy olvasóink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 30 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, valamely személyes adat helyesbítése vagy módosítása (például megváltozott az e-mail cím). Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérhető, hogy ügyfelünk személyes adatait korlátozzuk. A korlátozás addig tart, amíg az olvasónk által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai korlátozását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a személyes adatot tovább tároljuk, ezt követően töröljük.

Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja, hogy a termékeink továbbfejlesztése, a szolgáltatások értékelése, javítása és bővítése céljából kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokat végezzünk, illetve azokról anonim statisztikákat készítsünk (továbbiakban: kutatási tevékenység).

A kutatási tevékenység során az adatokat csak anonim módon használjuk fel, azokból az egyedi Felhasználó személye nem azonosítható. A kutatási tevékenység során keletkező, anonim kutatási eredményeket a szolgáltatásaink fejlesztése, illetve új szolgáltatások bevezetése, továbbá meghatározott Felhasználóknak célzott on-line és hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küldése céljából használjuk fel.

A Felhasználó kérheti, hogy a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz a ‘Vantgard Digital Kft.-vel munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai férhetnek hozzá, a feladataik ellátása érdekében és mértékben.

Az adatfeldolgozók

Jelen tájékoztató értelmezésében Adatfeldolgozó az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:

Rendszergazda:

 • Név: Kis Krisztián (Phresh-IT)
 • Székhely: 1181 Budapest, Csontváry utca 1.
 • E-mail: info@phresh-it.hu
 • Web: https://phresh-it.hu/
 • (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és az üzenetekhez).

Tárhelyszolgáltató:

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a velünk kötött szerződés, és a tőlünk kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, további adatfeldolgozókat kizárólag a Felhasználók hozzájárulásával vehetünk igénybe.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban a weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíthetik.

A Felhasználó mint vásárló a Honlapon történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy a vásárlás során megadott Személyes adatait a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatónak a Magazinok terjesztésével összefüggő szolgáltatás biztosításába bevont üzleti partnerei (pl. posta, simple pay, futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő Személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Külső Szolgáltatók

A Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatót veszünk igénybe, mely Külső szolgáltatókkal együttműködünk.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

A Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatjuk a Felhasználókat.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működünk együtt.

A fenti külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

A fenti Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

A fenti Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

 • Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Ireland

Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel nem állunk szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működünk együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC, YouTube LLC.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel fordulhat hozzánk a fent megadott adatkezelői címre küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy e-mail formájában az hello@vantgarddigital.hu e-mail címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben Felhasználók az adatkezelési elvek megsértését észlelik bíróság előtt polgári per keretében érvényesíthetik jogaikat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek ).

Budapest, 2022. szeptember 1.